Site-ul Reyna Construct.ro este administrat de societatea S.C. Grup Reyna Construct S.R.L, Str. Egalitatii, nr. 14, certificata cu ISO 9001:2001, inscrisa in Registrul Comertului cu numarul J13/965/2006. Utilizarea site-ului constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul prezentului document, cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.

Termeni generali

Reyna Construct poate schimba continutul site-ului in orice moment, poate aduce modificari de structura, continut si accesibilitate, poate sista furnizarea informatiilor pe site, fara un acord prealabil si fara vreo notificare catre dumneavoastra, ori catre terte persoane.

Reyna Construct poate schimba, suspenda sau intrerupe site-ul, in orice moment, fara o notificare prealabila. Reyna Construct poate limita accesul pe site ori la anumite parti din site. Totodata, Reyna Construct poate limita accesul la anumite facilitati/frame-uri din site, poate aduce limitari de acces anumitor IP-uri fara notificari si fara vreo raspundere.

Continut

Toate materialele prezente pe site (incluzand, dar fara a se limita la: texte, slogane, informatii, fotografii, tururi virtuale, date s.a. - generic numite continut) sunt protejate de catre dispozitiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare - privind dreptul de autor si drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind marcile si indicatiile geografice si Legea nr. 129/1992, republicata - privind desenele si modelele industriale. Lipsa mentiunii privind unele texte legale ori dispozitii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Site-ul si continutul sunt protejate de catre Legea drepturilor de autor din Romania, precum si de dispozitiile privitoare la copyright, aplicabile in alte teritorii decat Romania. Dumneavoastra nu puteti copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, in parte ori intreg site-ul si/sau continutul. Exploatarea este libera, sub conditia non-comercialitatii si respectarii termenilor impusi de catre Reyna Construct.

Orice forma de copiere, stocare, modificare si/sau transmitere a continutului este expres interzisa, fara acordul prealabil si scris al Reyna Construct.

Reyna Construct nu raspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, nascute ori izvorate in legatura cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea intregului ori a unei parti din continut, in orice mediu.

Drepturi de autor

Toate drepturile sunt rezervate Reyna Construct. Utilizatorii pot descarca si tipari continut de pe acest site doar pentru uzul personal sau non-comercial.

Preluarea informatiilor de pe site-ul Reyna Construct.ro este posibila doar in urmatorul caz: se poate prelua doar un paragraf al continutului informativ. La sfarsitul materialului de pe site-ul dumneavoastra, intr-un paragraf separat, trebuie afisat textul "Citeste despre http://www.reynaconstruct.ro/, cu link pe textul "http://www.reynaconstruct.ro/" catre pagina reynaconstruct.ro.

Politica de confidentialitate

Site-ul Reyna Construct.ro este un serviciu gratuit furnizat ca atare de catre Reyna Construct, cu sprijinul colaboratorilor si partenerilor sai si care va fi numita in continuare site.

Site-ul Reyna Construct.ro este un site de limba romana - canal interactiv de media - creat, dezvoltat si operat de REYNA CONSTRUCT si caruia i se aplica urmatorii termeni de utilizare care includ, dar fara a se limita la acestea, toate textele, pozele, uneltele interactive, testele online, produsele digitale, evenimentele, tururile virtuale, paginile personale si concursurile publicate in oricare dintre paginile site-ului.

Compania REYNA CONSTRUCT nu va fi considerat responsabil pentru orice incalcare a acestor termeni de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu continutul prezentului document va rugam sa nu utilizati serviciile acestui site. Va rugam ca de fiecare data cand reveniti pe acest site sa verificati daca termenii de utilizare au fost modificati. Utilizarea in continuare a site-ului implica acceptarea de catre dumneavoastra a acestor termeni de utilizare.

Accesul neautorizat, distributia, reproducerea, copierea, retransmiterea, publicarea, vanzarea, utilizarea comerciala sub orice forma, sau oricare alt tip de transfer a oricarei parti din site-ul Reyna Construct.ro, inclusiv, dar fara a se limita la acesta, tot continutul, serviciile, produsele digitale, evenimentele s.a. sunt prin prezenta strict interzise.

Reyna Construct.ro isi rezerva dreptul sa completeze si/sau sa modifice acesti termeni de utilizare cu termeni aditionali care se vor publica in pagina serviciului corespunzator, caruia acei termeni i se aplica. Prin prezenta sunteti de acord ca acesti termeni aditionali fac parte din termenii generali de utilizare si se supun acelorasi reguli.

Corectarea informatiilor eronate

Administratorul site-ului Reyna Construct.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor de pe site, insa uneori acestea pot contine inadvertente.

Va rugam sa va asigurati ca ati verificat cu atentie specificatiile produselor.

Securitatea datelor cu caracter personal

In scopul accesarii si utilizarii anumitor sectiuni ale site-ului, poate fi necesara crearea unui cont personal. Prin prezenta declarati ca va asumati integral responsabilitatea pentru oricare dintre activitatile realizate prin intermediul contului, pe care il deschideti pe site si, in consecinta, va sfatuim sa asigurati securitatea parolei contului sau a altor date de acces.

In cazul in care securitatea contului pe care il detineti este compromisa, trebuie sa anuntati imediat administratorul site-ului. Reyna Construct nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele daune care va sunt cauzate sau care sunt cauzate tertilor de orice fel, prin utilizarea neautorizata a contului.

Domeniul de aplicare

Se aplica tuturor angajatilor S.C. Grup Reyna Construct S.R.L care intra in contact cu datele personale apartinand clientilor, potentialilor clienti, consumatorilor, potentialilor consumatori, partenerilor de afaceri si actionarilor societatii, beneficiari ai produselor si serviciilor furnizate sau sustinute de catre angajatii S.C. Grup Reyna Construct S.R.L in procesul indeplinirii obligatiilor de serviciu.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Definitii:

Securitatea - Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa confere un nivel adecvat de protectie a acestora.

Informarea - Informarea persoanelor cu ale caror date S.C. Grup Reyna Construct S.R.L intra in contact, se face de catre institutia ce prelucreaza datele personale vizate. Politica referitoare la securitatea datelor din cadrul S.C. Grup Reyna Construct S.R.L este afisata pe site-ul organizatiei: www.reynaconstruct.ro si la sediul operatorului.

Notificarea - S.C. Grup Reyna Construct S.R.L notifica in scris Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu privire la categoriile de date prelucrate.

Confidentialitatea - Persoanele care prelucreaza datele cu caracter personal sau care intra in contact cu astfel de date, au prevazute responsabilitati specifice in fisa postului, iar in contractul individual de munca exista anexa cu privire la clauza de confidentialitate, cuprinsa si in Regulamentul de Ordine Interioara al societatii. Persoana imputernicita are obligatia de a actiona doar in baza instructiunilor primite de la operator.

Datele cu caracter personal apartinand categoriilor de persoane mentionate la capitolul 1: clienti si potentiali clienti ai S.C. Grup Reyna Construct S.R.L; consumatori si potentiali consumatori ai produselor S.C. Grup Reyna Construct S.R.L; partenerii de afaceri ai S.C. Grup Reyna Construct S.R.L.; actionarii societatii S.C. Grup Reyna Construct S.R.L sunt prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri.

Datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate.

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt exacte si, daca este cazul, actualizate.

Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

Datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate.

Persoanele ale caror date sunt prelucrate, au dreptul de a obtine de la S.C. Grup Reyna Construct S.R.L , la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea acestora, in masura in care prelucrarea nu este conforma cu Legea 677/2001 sau datele sunt incomplete ori inexacte.

Se iau masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Datele cu caracter personal incidente indeplinirii contractelor la care S.C. Grup Reyna Construct S.R.L este parte, nu pot forma obiectul unui transfer catre terti. Informatiile inregistrate si stocate sunt destinate utilizarii de catre Operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimtamantul persoanei vizate: reprezentantilor legali ai persoanei vizate, imputernicitului Operatorului si altor companii din acelasi grup cu operatorul. Autoritatile publice centrale si locale carora li se comunica, in cadrul unei competente speciale de ancheta, nu vor fi considerate ca destinatari si, in consecinta, nu este necesar consimtamantul persoanei vizate (de exemplu: instante de judecata, procurori, organe de urmarire penala etc.).

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptii asa cum prevede legea. In caz de opozitie justificata, prelucrarea datelor nu mai poate viza datele in cauza. De asemenea, persoana vizata are dreptul de a se opune, in orice moment si cu titlu gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scopuri de marketing direct, in numele Operatorului sau tertului sau sa fie dezvaluite unor terti. Pentru acest lucru persoana vizata se va adresa o cerere scrisa, datata si semnata, iar masurile luate de catre Operator vor fi comunicate in 15 zile de la data cererii.

Link-uri catre alte pagini web

In cadrul site-ului Grup Reyna Construct.ro pot exista hiperlink-uri catre alte pagini web cu informatii aditionale care pot fi de interes pentru utilizator. La click pe link-ul catre aceste pagini web, utilizatorul paraseste site-ul Grup Reyna Construct.ro.

Reyna Construct nu are influenta asupra continutului actual sau viitor al acelor site-uri care sunt controlate de terti. In consecinta, Reyna Construct nu isi poate asuma nicio responsabilitate pentru continutul paginilor web ale tertilor.

Forta majora

Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza contractului incheiat conform termenilor si conditiilor prezentate pe acest site, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum aceasta este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de maximum 3 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

Conditii de securitate

Stocarea datelor cu caracter personal se face pe un dispozitiv de tip server intern securizat prin protectie tip firewall si politici de securitate sau apartinand unui furnizor extern de servicii specializate, la care accesul este permis doar prin autentificarea utilizatorului si a parolei aferente, doar de catre imputernicitii Operatorului.

Extragerea datelor si modificarile se fac numai de catre personalul autorizat pe baza de parola si user, cu introducerea parolei proprii personalizate.

Datele cu caracter personal se stocheaza electronic in fisiere securizate. La fiecare 3 luni se face un back-up (o copie de siguranta a bazei de date).

Orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvaluite in cadrul prelucrarii de date efectuate in scopul declarat: reclama, marketing, publicitate va purta numarul de identificare inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal- nr. 8369.

Model nota de informare privind protectia datelor personale.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Grup Reyna Construct S.R.L are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing si publicitate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanti legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul S.C. Grup Reyna Construct S.R.L De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

TERMENI SI CONDITII NEWSLETTER

Inregistrare

Pentru a descarca "Etapele construirii unei case de vis" este necesar sa va abonati la newsletter. Pentru abonare la newsletter trebuie sa furnizati adresa de e-mail. Este obligatoriu ca datele introduse in formular sa fie reale. Nu este permisa introducerea datelor false precum si introducerea de date care nu va apartin. Ulterior completarii formularului veti fi abonat automat la newsletter. Furnizorul isi rezerva dreptul de a refuza fara o notificare in prealabil abonarea la newsletter daca se observa ca datele introduse in formular nu sunt reale sau nu va apartin.

Conditii de utilizare

Utilizatorul trebuie sa se asigure ca newsletterele trimise de catre furnizor ajung la destinatie (sunt livrate in Inbox). In cazul in care e-mailurile trimise de catre furnizor ajung in dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de catre softul folosit (clientul de e-mail), utilizatorul trebuie sa apese pe Not Spam / Not Junk.

Nu este permisa sub nicio forma raportarea ca SPAM / Abuz a vreunui newsletter trimis de furnizor. Furnizorul respecta dreptul la intimitate al utilizatorului iar in cazul in care utilizatorul nu doreste sa mai primeasca newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient sa se dezaboneze. Dezabonarea este instanta, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decat daca se reaboneaza.

Date cu caracter personal

Completand formularul de abonare la newsletter, ca utilizator, va dati acordul, in mod expres si neechivoc ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de furnizor.

Datele personale completate in formular vor fi folosite in conformitate cu politica de confidentialitate si nu vor fi facute publice niciunei terte parti fara acordul dumneavoastra.

Responsabilitate

Furnizorul nu ofera niciun fel de garantie asupra continutului furnizat in newsletter si nu ofera nicio garantie ca serviciul va functiona fara intreruperi sau fara erori, ca defectiunile vor fi remediate sau ca materialele furnizate prin email sunt corecte, exacte si/sau de incredere. Totodata furnizorul nu garanteaza ca probleme de securitate sau erorile umane si/sau ale softului pot fi preintampinate in totalitate.

Furnizorul nu poate fi facut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplaceri cauzate de folosirea serviciului. Raspunderea folosirii serviciului revine in totalitate utilizatorului.

Politica anti spam SC Grup Reyna Construct SRL nu tolereaza mesajele nesolicitate (SPAM). In acest fel abonarea la fiecare newsletter se face doar dupa confirmarea adresei de email a utilizatorului. Totodata, furnizorul garanteaza ca din momentul dezabonarii, nu veti mai primi editiile viitoare ale newsletter-ului. Fiecare newsletter trimis de catre furnizor va contine instructiuni clare de dezabonare instant (one click).

Incetarea furnizarii serviciului

Oricare dintre parti are dreptul de a inceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricand, fara invocarea vreunui motiv si fara notificare prealabila.

S.C. Grup Reyna Construct S.R.L. isi rezerva dreptul de a inceta imediat furnizarea serviciilor sale catre orice utilizator, in cazul in care acesta a incalcat conditiile mentionate mai sus.

Legea aplicabila. Rezolvarea litigiilor

Acesti Termeni si Conditii Generale sunt guvernati de legea romana. Orice neintelegere in legatura cu executarea acestor Termeni si Conditii Generale va fi rezolvata pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente din localitatea in care S.C. Grup Reyna Construct S.R.L. este inregistrata.

Date de Contact

Pentru orice intrebare privind serviciul furnizat ne puteti contact ape adresa de mail office@ reynaconstruct.ro

Clauze finale

Furnizorul poate colabora cu terti pentru a va putea oferi in conditii optime serviciul gratuit.

Acesti termeni si conditii pot fi modificati ulterior, la orice data de catre S.C. Grup Reyna Construct S.R.L, fara a fi necesara o notificare prealabila. Atunci cand se opereaza aceste modificari, S.C. Grup Reyna Construct S.R.L. va pune la dispozitie o noua versiune a Termenilor si Conditiilor Generale pe Site. Utilizatorul este obligat sa verifice periodic acesti termeni si conditii, iar in cazul in care nu mai este de acord, trebuie sa nu mai foloseasca serviciul de Newsletter.